حروف برجسته وکیوم پفکی نور مخفی bحروف برجسته وکیوم پفکی نور مخفی a

حروف برجسته وکیوم پفکی نور مخفی

صفحه : ورق ای بی اس یا اکرولیک

لبه : به صورت یک تکه به صفحه  متصل است

پشت کار : اکرولیک دوغی

نور: نورمتمرکز

توضیحات : در صورت استفاده از ای بی اس دررنگ آمبزی میتوان با رنگ روغن ویا اتومبیلی ومتالیک استفاده نمود

درکارخانه ما ابتدا حروف را توسط سی ان سی با چوب ام دی اف به صورت سه بعدی برش داده وبا ماشین وکیوم فرمینگ با قدرت 160 مترمکعب شکل وفرم میگیرد.