حروف برجسته وکیوم سه بعدی بلوکی bحروف برجسته وکیوم سه بعدی بلوکی a

حروف برجسته وکیوم سه بعدی بلوکی

صفحه : ورق ای بی اس یا اکرولیک

لبه : به صورت یک تکه به صفحه  متصل است.

پشت کار : حروف پلکسی گلاس لبه هندی

نور: اس ام دی 12 ولت

توضیحات : در صورت استفاده از ای بی اس دررنگ آمبزی میتوان با رنگ روغن ویا اتومبیلی و متالیک استفاده نمود.

درکارخانه ما ابتدا حروف را توسط سی ان سی با چوب ام دی اف به صورت سه بعدی برش داده وبا ماشین وکیوم فرمینگ با قدرت 160 مترمکعب شکل و فرم میگیرد.