حروف برجسته مینی لتر 20 میل (5) bحروف برجسته مینی لتر 20 میل (5) a

حروف برجسته مینی لتر 20 میل (5)

صفحه : پلکسی گلاس 10 میلیمتر دودی ابزار خورده

لبه : بعلت ضخامت صفحه لبه کار 2 سانتیمتر

پشت کار : پلکسی گلاس 10 میلیمتر

نور: تابش نور توسط اس ام دی که به کف حروف چسبانده میشود تامین میگردد.

توضیحات : اس ام دی مصرفی در حروف نباید به طور مستقیم به برق شهر وصل گردد.

درکارخانه ما پس از برش پلکسی با سی ان سی لبه کار پرداخت و صیقلی میشود.