حروف برجسته مخمل نور مخفی bحروف برجسته مخمل نور مخفی a

حروف برجسته مخمل نور مخفی

صفحه : ام دی اف ویا فلز با پوشش مخمل قابل شستشو

لبه : ام دی اف یا فلز لا پوشش مخمل از 1 الی 11 سانتیمتر

پشت کار : پلکسی گلاس دوغی 5 الی 10 میلیمتر

نور: تابش نور توسط اس ام دی که به پشت حروف چسبانده میشود تامین میگردد.

توضیحات : اس ام دی مصرفی در حروف نباید به طور مستقیم به برق شهر وصل گردد.