حروف برجسته لبه سوئدی طلایی استروک bحروف برجسته لبه سوئدی طلایی استروک a

حروف برجسته لبه سوئدی طلایی استروک

صفحه : اکرولیک که اطراف آن توسط ماشین سی ان سی یک پله ایجاد میشود با استروک مشکی و صفحه آبکاری با قابلیت عبور نور

لبه : آلومینیوم مات یا براق ویا خش دار از 3 سانتیمتر تا 9 سانتیمتر

پشت کار : پی وی سی

نور: اس ام دی دوازده ولت

توضیحات : در صورتی که لبه اکرولیک پله نشود با گذشت زمان آلومینیوم لبه از صفحه جدا میشود

درکارخانه ما حروف با دستگاه تمام اتوماتیک شکل و فرم میگیرد.