حروف برجسته لبه سوئدی سفید bحروف برجسته لبه سوئدی سفید a

حروف برجسته لبه سوئدی سفید

صفحه : اکرولیک که اطراف آن توسط ماشین سی ان سی یک میل داخل حروف شیار ایجاد میشود

لبه : آلومینیوم مات یا براق ویا خش دار از 3 سانتیمتر تا 9 سانتیمتر

پشت کار : پی وی سی

نور: اس ام دی دوازده ولت

توضیحات : در صورتی که لبه اکرولیک شیاردار نشود با گذشت زمان آلومینیوم لبه از صفحه جدا میشود

درکارخانه ما حروف با دستگاه تمام اتوماتیک شکل و فرم میگیرد.