حروف برجسته لبه سوئدی تابلوسازی برند تابلوحروف برجسته لبه سوئدی رینگی a

حروف برجسته لبه سوئدی رینگی

صفحه : اکرولیک که به صورت استروک برش خورده و طرفین آن توسط ماشین سی ان سی یک پله ایجاد میشود

لبه : آلومینیوم مات یا براق ویا خش دار از داخل 1 سانتیمتر واز لبیه بیرونی 3 تا 9  سانتیمتر

پشت کار : پی وی سی

نور: اس ام دی دوازده ولت

توضیحات : در صورتی که لبه اکرولیک پله نشود با گذشت زمان آلومینیوم لبه از صفحه جدا میشود

درکارخانه ما حروف با دستگاه تمام اتوماتیک شکل و فرم میگیرد.