حروف برجسته لاسوگاسی مشکی لامپ فلامینتی bحروف برجسته لاسوگاسی مشکی لامپ فلامینتی a

حروف برجسته لاسوگاسی مشکی لامپ فلامینتی

صفحه :  ورق آهن 6/0 الی 1 میلیمتری

لبه :  ورق 6/0 میلیمتر فلزی از 7 الی 20 سانتی متری

پشت کار : پی وی سی 10 میلیمتر

نور : توسط انواع لامپ با فواصل معین انجام میگردد ( بهتر است برای ایمنی بیشتر و مصرف کمتر انرژی برق از لامپهای جدید و دوازده ولت استفاده شود )

توضیحات : رنگ آمبزی حروف را میتوان با رنگ روغن –  فوری – کوره ای و یا الکترواستاتیک انجام نمود درکارخانه ما صفحه آهن به لبه حروف توسط جوش لیزر متصل ولبه توسط دستگاه تمام اتوماتیک شکل و فرم میگیرد.