حروف برجسته فلزی نوراندریک bحروف برجسته فلزی نوراندریک b

حروف برجسته فلزی نوراندریک

صفحه: ورق آهن با پوشش رنگهای متنوع براق و مات روغنی – فوری کوره ای و یا الکترواستاتیک

لبه : ورق استیل 6/0میلیمتر از 1 الی 50 سانتیمتر

پشت کار : حروف با پایه فلزی بین 2 الی 4 سانتیمتر از صفحه تابلو با فاصله نصب شود بعنوان نوراندیک معرفی میگردد

نور: تابش نور از روبرو توسط پرژکتور و زیر حروف با اس ام دی لامپهای داخل حروف دوازده ولت بوده و اگر مستقیما به برق شهری وصل شوند سوخته و کارایی خود را از دست خواهند داد

درکارخانه ما صفحه آهن به لبه حروف توسط جوش لیزر متصل ولبه توسط دستگاه تمام اتوماتیک شکل و فرم میگیرد.