نمونه کارهای تابلو حروف برجسته

تابلوی حروف برجسته 

اکثر تابلوهای حروف برجسته دارای نور هستند و از روبرو ، کناره های حروف و یا پشت حروف قابلیت نوردهی دارند. تنوع تولیدات تابلو حروف برجسته روز به روز بیشتر شده و مدلهای ترکیبی زیباتری به آن افزوده میگردد.

تابلوسازی برند تابلو با در اختیار داشتن دستگاه وکیوم فرمینگ ، دستگاه لیزر فلزات ، دستگاه لیزر غیر فلزات ، دستگاه چلنیوم ساز ، دستگاه حروفساز استیل و دستگاه CNC ، امکان ساخت تمامی انواع تابلو حروف برجسته را دارد.

تابلوی حروف برجسته 

اکثر تابلوهای حروف برجسته دارای نور هستند و از روبرو ، کناره های حروف و یا پشت حروف قابلیت نوردهی دارند. تنوع تولیدات تابلو حروف برجسته روز به روز بیشتر شده و مدلهای ترکیبی زیباتری به آن افزوده میگردد.

تابلوسازی برند تابلو با در اختیار داشتن دستگاه وکیوم فرمینگ ، دستگاه لیزر فلزات ، دستگاه لیزر غیر فلزات ، دستگاه چلنیوم ساز ، دستگاه حروفساز استیل و دستگاه CNC ، امکان ساخت تمامی انواع تابلو حروف برجسته را دارد.

5/5 (3 نظر)