لایت باکس گردان وکیومی برق ورودی 220 ولت انتخاب شکل توسط مشتری دارای سیستم کنترل هوشمند فشار بر موتور قطر استاندارد دایره 50 سانتیمتر ( قابل تغییر )