• مهمترین مورد ارسال عکس محل نصب تابلو برای ماست .
  • متن و طول نوشته برای حروف برجسته
  • اعلام طول تقریبی زمینه تابلو برای حروف برجسته
  • ارسال لوگو ، و فایل اگر موجود باشد
  • اعلام تعداد مورد نیاز برای تابلوهای راهنما و لایت باکس

لطفا موارد بالا را به واتس آپ شماره  09123039060  ارسال نمایید.