حروف برجسته پلاستیک لبه هندی سبزحروف برجسته پلاستیک لبه هندی سبز

حروف برجسته پلاستیک لبه هندی سبز

صفحه : اکرولیک

لبه : اکرولیک که به صورت لب به لب به صفحه با کلرفرم چسبانده میشود اندازه از 3 الی 20 سانتیمتر

پشت کار : پی وی سی

نور: اس ام دی دوازده ولت

توضیحات : اس ام دی مصرفی در حروف نباید به طور مستقیم به برق شهر وصل گردد.