حروف برجسته وکیوم پلاست پله ای bحروف برجسته وکیوم پلاست پله ای a

حروف برجسته وکیوم پلاست پله ای

صفحه : ورق ای بی اس یا اکرولیک

لبه : به صورت یک تکه به صفحه  متصل است.

پشت کار : حروف پلکسی گلاس لبه هندی

نور: اس ام دی 12 ولت

توضیحات : در صورت استفاده از ای بی اس دررنگ آمبزی میتوان با رنگ روغن ویا اتومبیلی و متالیک استفاده نمود.

درکارخانه ما ابتدا حروف را توسط سی ان سی با چوب ام دی اف به صورت سه بعدی برش داده وبا ماشین وکیوم فرمینگ با قدرت 160 مترمکعب شکل وفرم میگیرد.