حروف برجسته مینی لتر 20 میل 1

صفحه : پلکسی گلاس 20 میلیمتر که پشت آن نوسط سی ان سی گود گشته است.

لبه : بعلت ضخامت صفحه لبه کار 2 سانتیمتر وبا صفحه یک تکه است که پس از پرداخت بارنگ مخصوص اکرولیک رنگ آمیزی میشود.

پشت کار : پلکسی گلاس 5 میلیمتر

نور: تابش نور توسط اس ام دی که به کف حروف چسبانده میشود تامین میگردد.

توضیحات : اس ام دی مصرفی در حروف نباید به طور مستقیم به برق شهر وصل گردد.

درکارخانه ما پس از برش پلکسی با سی ان سی لبه کار پرداخت و صیقلی میشود.