حروف برجسته فلزی دو لایه نور میانی bحروف برجسته فلزی دو لایه نور میانی a

حروف برجسته فلزی دو لایه نور میانی

صفحه: ورق فلزی ( آهن یا استنلس استیل ) دو لایه به صورت معکوس ساخته ومابین آنها پلکسی گلاس شفاف ویا دوغی که به صورت استروگ برش خورده جای میگیرد.

لبه : ورق آهن یا استنلس استیل 6/0میلیمتر 1 تا 20 سانتیمتر

پشت کار : حروفی که به صورت معکوس ساخته شده قرار میگیرد.

نور: تابش نور توسط اس ام دی که به پشت آهن اولین لایه چسبانده میشود تامین میگردد.

توضیحات : در صورت استفاده از آهن دررنگ آمبزی میتوان با رنگ روغن –  فوری – کوره ای و یا الکترواستاتیک استفاده نمود

درکارخانه ما صفحه آهن به لبه حروف توسط جوش لیزر متصل ولبه توسط دستگاه تمام اتوماتیک شکل وفرم میگیرد