حروف برجسته ترمووود دولایهحروف برجسته ترمووود دولایه

حروف برجسته ترمووود دولایه

صفحه : دوسری چوب ترمووود که پشت آنها توسط سی ان سی تراش خورده ومابین آنها پلکسی شفاف ویا دوغی از ضخامت 3 الی 20 میلیمتر قرارمیگیرد.

لبه : قطرچوب که مجموع هر دوحدود از 3 تا 7 سانتیمتر است

پشت کار : حروف معکوس از چوب ترمووود

نور: اس ام دی دوازده ولت

توضیحات : اس ام دی مصرفی در حروف نباید به طور مستقیم به برق شهر وصل گردد.