حروف برجسته مینی لتر

2019-04-27T11:19:47+04:30

حروف برجسته ترمووود نور مخفی 2

حروف برجسته ترمووود نور مخفی 2 صفحه : چوب ترموود که پشت آن توسط سی ان سی تراش خورده لبه : قطرچوب که حدود 3 سانتیمتر است پشت کار : اکرولیک دوغی از ضخامت 3 الی 20 میلیمتر نور: اس ام دی دوازده ولت توضیحات : اس ام دی مصرفی در حروف نباید به طور مستقیم به برق شهر وصل گردد. صفحه اصلی

2019-04-27T11:16:13+04:30

حروف برجسته ترمووود نور مخفی

حروف برجسته ترمووود نور مخفی صفحه : چوب ترموود که پشت آن توسط سی ان سی تراش خورده لبه : قطرچوب که حدود 3 سانتیمتر است پشت کار : اکرولیک دوغی از ضخامت 3 الی 20 میلیمتر نور: اس ام دی دوازده ولت توضیحات : اس ام دی مصرفی در حروف نباید به طور مستقیم به برق شهر وصل گردد. صفحه اصلی

2019-04-27T11:13:41+04:30

حروف برجسته سه بعدی رو گود نور مخفی

حروف برجسته سه بعدی رو گود نور مخفی گروه تبلیغاتی برند تابلو سازنده انواع حروف چلنیوم – چلنیوم ساید – چلنیوم پانچ – چلنیوم کریستالی – حروف استیل ساده – استیل تخت – استیل نوراندریک – استیل دوبل – استیل پلاست – استیل وکیوم – حروف لاسوگاسی – حروف پلاستیک – حروف وکیوم – لوگوی وکیوم – حروف برجسته رزینی – حروف فلزی – حروف لبه سوئدی – حروف مینی لتر و انواع دیگر حروف برجسته میباشد. صفحه اصلی

2019-04-27T11:11:20+04:30

حروف برجسته سه بعدی نور مخفی

حروف برجسته سه بعدی نور مخفی گروه تبلیغاتی برند تابلو سازنده انواع حروف چلنیوم – چلنیوم ساید – چلنیوم پانچ – چلنیوم کریستالی – حروف استیل ساده – استیل تخت – استیل نوراندریک – استیل دوبل – استیل پلاست – استیل وکیوم – حروف لاسوگاسی – حروف پلاستیک – حروف وکیوم – لوگوی وکیوم – حروف برجسته رزینی – حروف فلزی – حروف لبه سوئدی – حروف مینی لتر و انواع دیگر حروف برجسته میباشد. صفحه اصلی

2019-04-27T11:27:45+04:30

حروف برجسته مخمل نور مخفی (2)

حروف برجسته مخمل نور مخفی (2) صفحه : ام دی اف ویا فلز با پوشش مخمل قابل شستشو لبه : ام دی اف یا فلز لا پوشش مخمل از 1 الی 11 سانتیمتر پشت کار : پلکسی گلاس دوغی 5 الی 10 میلیمتر نور: تابش نور توسط اس ام دی که به پشت حروف چسبانده میشود تامین میگردد. توضیحات : اس ام دی مصرفی در حروف نباید به طور مستقیم به برق شهر وصل گردد. صفحه اصلی

2019-04-27T11:26:05+04:30

حروف برجسته مخمل نور مخفی (3)

حروف برجسته مخمل نور مخفی (3) صفحه : ام دی اف ویا فلز با پوشش مخمل قابل شستشو لبه : ام دی اف یا فلز لا پوشش مخمل از 1 الی 11 سانتیمتر پشت کار : پلکسی گلاس دوغی 5 الی 10 میلیمتر نور: تابش نور توسط اس ام دی که به پشت حروف چسبانده میشود تامین میگردد. توضیحات : اس ام دی مصرفی در حروف نباید به طور مستقیم به برق شهر وصل گردد. صفحه اصلی

2019-04-27T11:24:27+04:30

حروف برجسته مخمل نور مخفی

حروف برجسته مخمل نور مخفی صفحه : ام دی اف ویا فلز با پوشش مخمل قابل شستشو لبه : ام دی اف یا فلز لا پوشش مخمل از 1 الی 11 سانتیمتر پشت کار : پلکسی گلاس دوغی 5 الی 10 میلیمتر نور: تابش نور توسط اس ام دی که به پشت حروف چسبانده میشود تامین میگردد. توضیحات : اس ام دی مصرفی در حروف نباید به طور مستقیم به برق شهر وصل گردد. صفحه اصلی

2019-04-27T11:21:57+04:30

حروف برجسته مینی لتر میله ای آبکاری

حروف برجسته مینی لتر میله ای آبکاری گروه تبلیغاتی برند تابلو سازنده انواع حروف چلنیوم – چلنیوم ساید – چلنیوم پانچ – چلنیوم کریستالی – حروف استیل ساده – استیل تخت – استیل نوراندریک – استیل دوبل – استیل پلاست – استیل وکیوم – حروف لاسوگاسی – حروف پلاستیک – حروف وکیوم – لوگوی وکیوم – حروف برجسته رزینی – حروف فلزی – حروف لبه سوئدی – حروف مینی لتر و انواع دیگر حروف برجسته میباشد. صفحه اصلی

2019-04-27T11:35:00+04:30

حروف برجسته مینی لتر 20 میل (3)

حروف برجسته مینی لتر 20 میل (3) صفحه : پلکسی گلاس 20 میلیمتر که پشت آن نوسط سی ان سی گود گشته است. لبه : بعلت ضخامت صفحه لبه کار 2 سانتیمتر وبا صفحه یک تکه است که پس از پرداخت بارنگ مخصوص اکرولیک رنگ آمیزی میشود. پشت کار : پلکسی گلاس 5 میلیمتر نور: تابش نور توسط اس ام دی که به کف حروف چسبانده میشود تامین میگردد. توضیحات : اس ام دی مصرفی در حروف نباید به طور مستقیم به برق شهر وصل گردد. درکارخانه ما پس از برش پلکسی با سی ان سی لبه کار پرداخت و سیقلی میشود. صفحه اصلی

2019-04-27T11:32:58+04:30

حروف برجسته مینی لتر 20 میل (4)

حروف برجسته مینی لتر 20 میل (4) صفحه : پلکسی گلاس 20 میلیمتر که پشت آن نوسط سی ان سی گود گشته است. لبه : بعلت ضخامت صفحه لبه کار 2 سانتیمتر وبا صفحه یک تکه است که پس از پرداخت بارنگ مخصوص اکرولیک رنگ آمیزی میشود. پشت کار : پلکسی گلاس 5 میلیمتر نور: تابش نور توسط اس ام دی که به کف حروف چسبانده میشود تامین میگردد. توضیحات : اس ام دی مصرفی در حروف نباید به طور مستقیم به برق شهر وصل گردد. صفحه اصلی

2019-04-27T11:31:04+04:30

حروف برجسته مینی لتر 20 میل (5)

حروف برجسته مینی لتر 20 میل (5) صفحه : پلکسی گلاس 10 میلیمتر دودی ابزار خورده لبه : بعلت ضخامت صفحه لبه کار 2 سانتیمتر پشت کار : پلکسی گلاس 10 میلیمتر نور: تابش نور توسط اس ام دی که به کف حروف چسبانده میشود تامین میگردد. توضیحات : اس ام دی مصرفی در حروف نباید به طور مستقیم به برق شهر وصل گردد. درکارخانه ما پس از برش پلکسی با سی ان سی لبه کار پرداخت و صیقلی میشود. صفحه اصلی

2019-04-27T11:29:17+04:30

حروف برجسته مینی لتر 20 میل 1

حروف برجسته مینی لتر 20 میل 1 صفحه : پلکسی گلاس 20 میلیمتر که پشت آن نوسط سی ان سی گود گشته است. لبه : بعلت ضخامت صفحه لبه کار 2 سانتیمتر وبا صفحه یک تکه است که پس از پرداخت بارنگ مخصوص اکرولیک رنگ آمیزی میشود. پشت کار : پلکسی گلاس 5 میلیمتر نور: تابش نور توسط اس ام دی که به کف حروف چسبانده میشود تامین میگردد. توضیحات : اس ام دی مصرفی در حروف نباید به طور مستقیم به برق شهر وصل گردد. درکارخانه ما پس از برش پلکسی با سی ان سی لبه کار پرداخت و صیقلی میشود. صفحه اصلی

2019-04-27T11:43:03+04:30

حروف برجسته مینی لتر 20 میل راه راه

حروف برجسته مینی لتر 20 میل راه راه صفحه : پلکسی گلاس 20 میلیمتر که پشت آن نوسط سی ان سی گود و روی آن انواع نقوش تراشیده شده است. لبه : بعلت ضخامت صفحه لبه کار 2 سانتیمتر و با صفحه یک تکه است که پس از پرداخت در صورت لزوم بارنگ مخصوص اکرولیک رنگ آمیزی میشود. پشت کار : پلکسی گلاس 5 میلیمتر نور: تابش نور توسط اس ام دی که به کف حروف چسبانده میشود تامین میگردد. توضیحات : اس ام دی مصرفی در حروف نباید به طور مستقیم به برق شهر وصل گردد. درکارخانه ما پس از برش پلکسی با سی ان سی لبه کار پرداخت و صیقلی میشود. [...]

2019-04-27T11:41:22+04:30

حروف برجسته مینی لتر 20 میل رویه استیل (2)

حروف برجسته مینی لتر 20 میل رویه استیل (2) گروه تبلیغاتی برند تابلو سازنده انواع حروف چلنیوم – چلنیوم ساید – چلنیوم پانچ – چلنیوم کریستالی – حروف استیل ساده – استیل تخت – استیل نوراندریک – استیل دوبل – استیل پلاست – استیل وکیوم – حروف لاسوگاسی – حروف پلاستیک – حروف وکیوم – لوگوی وکیوم – حروف برجسته رزینی – حروف فلزی – حروف لبه سوئدی – حروف مینی لتر و انواع دیگر حروف برجسته میباشد. صفحه اصلی

2019-04-27T11:39:23+04:30

حروف برجسته مینی لتر 20 میل رویه استیل

حروف برجسته مینی لتر 20 میل رویه استیل صفحه : پلکسی گلاس 20 میلیمتر که پشت آن نوسط سی ان سی گود گشته است به علاوه استیل برش خورده لبه : بعلت ضخامت صفحه لبه کار 2 سانتیمتر و با صفحه یک تکه است. پشت کار : پلکسی گلاس 5 میلیمتر نور: تابش نور توسط اس ام دی که به کف حروف چسبانده میشود تامین میگردد. توضیحات : اس ام دی مصرفی در حروف نباید به طور مستقیم به برق شهر وصل گردد. درکارخانه ما پس از برش پلکسی با سی ان سی لبه کار پرداخت و صیقلی میشود. صفحه اصلی

2019-04-27T11:37:18+04:30

حروف برجسته مینی لتر 20 میل زنبوری

حروف برجسته مینی لتر 20 میل زنبوری صفحه : پلکسی گلاس 20 میلیمتر که پشت آن نوسط سی ان سی گود و روی آن انواع نقوش تراشیده شده است. لبه : بعلت ضخامت صفحه لبه کار 2 سانتیمتر وبا صفحه یک تکه است که پس از پرداخت در صورت لزوم بارنگ مخصوص اکرولیک رنگ آمیزی میشود. پشت کار : پلکسی گلاس 5 میلیمتر نور: تابش نور توسط اس ام دی که به کف حروف چسبانده میشود تامین میگردد. توضیحات : اس ام دی مصرفی در حروف نباید به طور مستقیم به برق شهر وصل گردد. درکارخانه ما پس از برش پلکسی با سی ان سی لبه کار پرداخت و صیقلی میشود. [...]

2019-04-27T11:51:37+04:30

حروف برجسته مینی لتر 20 میل لاین

حروف برجسته مینی لتر 20 میل لاین صفحه : پلکسی گلاس 20 میلیمتر که پشت آن نوسط سی ان سی گود و روی آن انواع نقوش تراشیده شده است. لبه : بعلت ضخامت صفحه لبه کار 2 سانتیمتر وبا صفحه یک تکه است که پس از پرداخت در صورت لزوم بارنگ مخصوص اکرولیک رنگ آمیزی میشود. پشت کار : پلکسی گلاس 5 میلیمتر نور: تابش نور توسط اس ام دی که به کف حروف چسبانده میشود تامین میگردد. توضیحات : اس ام دی مصرفی در حروف نباید به طور مستقیم به برق شهر وصل گردد. درکارخانه ما پس از برش پلکسی با سی ان سی لبه کار پرداخت و صیقلی میشود. [...]

2019-04-27T11:49:28+04:30

حروف برجسته مینی لتر 20 میل لبه زرد

حروف برجسته مینی لتر 20 میل لبه زرد صفحه : پلکسی گلاس 20 میلیمتر که پشت آن نوسط سی ان سی گود گشته است. لبه : بعلت ضخامت صفحه لبه کار 2 سانتیمتر وبا صفحه یک تکه است که پس از پرداخت بارنگ مخصوص اکرولیک رنگ آمیزی میشود. پشت کار : پلکسی گلاس 5 میلیمتر نور: تابش نور توسط اس ام دی که به کف حروف چسبانده میشود تامین میگردد. توضیحات : اس ام دی مصرفی در حروف نباید به طور مستقیم به برق شهر وصل گردد. صفحه اصلی

2019-04-27T11:47:21+04:30

حروف برجسته مینی لتر 20 میل هاشوری (2)

حروف برجسته مینی لتر 20 میل هاشوری (2) صفحه : پلکسی گلاس 20 میلیمتر که پشت آن نوسط سی ان سی گود و روی آن انواع نقوش تراشیده شده است. لبه : بعلت ضخامت صفحه لبه کار 2 سانتیمتر وبا صفحه یک تکه است که پس از پرداخت در صورت لزوم بارنگ مخصوص اکرولیک رنگ آمیزی میشود. پشت کار : پلکسی گلاس 5 میلیمتر نور: تابش نور توسط اس ام دی که به کف حروف چسبانده میشود تامین میگردد. توضیحات : اس ام دی مصرفی در حروف نباید به طور مستقیم به برق شهر وصل گردد. درکارخانه ما پس از برش پلکسی با سی ان سی لبه کار پرداخت و صیقلی میشود. [...]

2019-04-27T11:45:24+04:30

حروف برجسته مینی لتر 20 میل هاشوری

حروف برجسته مینی لتر 20 میل هاشوری صفحه : پلکسی گلاس 20 میلیمتر که پشت آن نوسط سی ان سی گود و روی آن انواع نقوش تراشیده شده است. لبه : بعلت ضخامت صفحه لبه کار 2 سانتیمتر وبا صفحه یک تکه است که پس از پرداخت در صورت لزوم بارنگ مخصوص اکرولیک رنگ آمیزی میشود. پشت کار : پلکسی گلاس 5 میلیمتر نور: تابش نور توسط اس ام دی که به کف حروف چسبانده میشود تامین میگردد. توضیحات : اس ام دی مصرفی در حروف نباید به طور مستقیم به برق شهر وصل گردد. درکارخانه ما پس از برش پلکسی با سی ان سی لبه کار پرداخت و صیقلی میشود. [...]

2019-04-27T11:53:57+04:30

حروف برجسته مینی لتر استروک

حروف برجسته مینی لتر استروک گروه تبلیغاتی برند تابلو سازنده انواع حروف چلنیوم – چلنیوم ساید – چلنیوم پانچ – چلنیوم کریستالی – حروف استیل ساده – استیل تخت – استیل نوراندریک – استیل دوبل – استیل پلاست – استیل وکیوم – حروف لاسوگاسی – حروف پلاستیک – حروف وکیوم – لوگوی وکیوم – حروف برجسته رزینی – حروف فلزی – حروف لبه سوئدی – حروف مینی لتر و انواع دیگر حروف برجسته میباشد. صفحه اصلی

صفحات مرتبط
حروف برجسته لاسوگاسی

حروف برجسته لاسوگاسی

حروف برجسته فلزی

حروف برجسته فلزی

حروف برجسته استیل

حروف برجسته استیل

حروف برجسته وکیوم

حروف برجسته وکیوم

حروف برجسته چلنیوم

حروف برجسته چلنیوم

حروف برجسته سفارشی

حروف برجسته سفارشی

حروف برجسته لبه سوئدی

حروف برجسته لبه سوئدی

حروف برجسته پلاستیک

حروف برجسته پلاستیک