حروف برجسته لبه سوئدی

2019-04-27T10:38:30+04:30

حروف برجسته لبه سوئدی با رزین

حروف برجسته لبه سوئدی با رزین صفحه : اکرولیک که اطراف آن توسط ماشین سی ان سی یک پله ایجاد میشود و با رزین رنگی پوشانده میشود لبه : آلومینیوم مات یا براق ویا خش دار از 3 سانتیمتر تا 9 سانتیمتر پشت کار : پی وی سی نور: اس ام دی دوازده ولت توضیحات : در صورتی که لبه اکرولیک پله نشود با گذشت زمان آلومینیوم لبه از صفحه جدا میشود درکارخانه ما حروف با دستگاه تمام اتوماتیک شکل و فرم میگیرد. صفحه اصلی

2019-04-27T10:36:26+04:30

حروف برجسته لبه سوئدی رزینی 1

حروف برجسته لبه سوئدی رزینی 1 صفحه : اکرولیک که اطراف آن توسط ماشین سی ان سی یک پله ایجاد میشود و با رزین رنگی پوشانده میشود. لبه : آلومینیوم مات یا براق ویا خش دار از 3 سانتیمتر تا 9 سانتیمتر پشت کار : پی وی سی نور: اس ام دی دوازده ولت توضیحات : در صورتی که لبه اکرولیک پله نشود با گذشت زمان آلومینیوم لبه از صفحه جدا میشود. درکارخانه ما حروف با دستگاه تمام اتوماتیک شکل و فرم میگیرد. صفحه اصلی

2019-04-27T10:34:16+04:30

حروف برجسته لبه سوئدی رویه مشجر

حروف برجسته لبه سوئدی رویه مشجر صفحه : پلکسی گلاس شفاف 6 تا 10 میلیمتر که توسط سی ان سی به نقوش مختلف تراش خورده وایجاد شکست نور میکند لبه : آلومینیوم از 3 الی 9 سانتیمتر در رنگ های گوناگون پشت کار : پی وی سی نور: اس ام دی دوازده ولت توضیحات : اس ام دی مصرفی در حروف نباید به طور مستقیم به برق شهر وصل گردد. صفحه اصلی

2019-04-27T09:51:16+04:30

حروف برجسته لبه سوئدی رویه میرور

حروف برجسته لبه سوئدی رویه میرور صفحه : اکرولیک که اطراف آن توسط ماشین سی ان سی یک پله ایجاد میشود با استروک سفید و صفحه آبکاری با قابلیت عبور نور لبه : آلومینیوم مات یا براق ویا خش دار از 3 سانتیمتر تا 9 سانتیمتر پشت کار : پی وی سی نور: اس ام دی دوازده ولت توضیحات : در صورتی که لبه اکرولیک پله نشود با گذشت زمان آلومینیوم لبه از صفحه جدا میشود. درکارخانه ما حروف با دستگاه تمام اتوماتیک شکل و فرم میگیرد. صفحه اصلی

2019-04-27T10:46:34+04:30

حروف برجسته لبه سوئدی رینگی

حروف برجسته لبه سوئدی رینگی صفحه : اکرولیک که به صورت استروک برش خورده و طرفین آن توسط ماشین سی ان سی یک پله ایجاد میشود لبه : آلومینیوم مات یا براق ویا خش دار از داخل 1 سانتیمتر واز لبیه بیرونی 3 تا 9  سانتیمتر پشت کار : پی وی سی نور: اس ام دی دوازده ولت توضیحات : در صورتی که لبه اکرولیک پله نشود با گذشت زمان آلومینیوم لبه از صفحه جدا میشود درکارخانه ما حروف با دستگاه تمام اتوماتیک شکل و فرم میگیرد. صفحه اصلی

2019-04-27T10:44:42+04:30

حروف برجسته لبه سوئدی سفید

حروف برجسته لبه سوئدی سفید صفحه : اکرولیک که اطراف آن توسط ماشین سی ان سی یک میل داخل حروف شیار ایجاد میشود لبه : آلومینیوم مات یا براق ویا خش دار از 3 سانتیمتر تا 9 سانتیمتر پشت کار : پی وی سی نور: اس ام دی دوازده ولت توضیحات : در صورتی که لبه اکرولیک شیاردار نشود با گذشت زمان آلومینیوم لبه از صفحه جدا میشود درکارخانه ما حروف با دستگاه تمام اتوماتیک شکل و فرم میگیرد. صفحه اصلی

2019-04-27T10:42:46+04:30

حروف برجسته لبه سوئدی طلایی استروک

حروف برجسته لبه سوئدی طلایی استروک صفحه : اکرولیک که اطراف آن توسط ماشین سی ان سی یک پله ایجاد میشود با استروک مشکی و صفحه آبکاری با قابلیت عبور نور لبه : آلومینیوم مات یا براق ویا خش دار از 3 سانتیمتر تا 9 سانتیمتر پشت کار : پی وی سی نور: اس ام دی دوازده ولت توضیحات : در صورتی که لبه اکرولیک پله نشود با گذشت زمان آلومینیوم لبه از صفحه جدا میشود درکارخانه ما حروف با دستگاه تمام اتوماتیک شکل و فرم میگیرد. صفحه اصلی

2019-04-27T10:40:50+04:30

حروف برجسته لبه سوئدی طلایی 1

حروف برجسته لبه سوئدی طلایی 1 صفحه : اکرولیک که اطراف آن توسط ماشین سی ان سی یک پله ایجاد میشود. لبه : آلومینیوم مات یا براق ویا خش دار از 3 سانتیمتر تا 9 سانتیمتر در رنگ های مختلف پشت کار : پی وی سی نور: اس ام دی دوازده ولت توضیحات : در صورتی که لبه اکرولیک پله نشود با گذشت زمان آلومینیوم لبه از صفحه جدا میشود. درکارخانه ما حروف با دستگاه تمام اتوماتیک شکل و فرم میگیرد. صفحه اصلی

2019-04-27T10:48:38+04:30

حروف برجسته لبه سوئدی مشکی

حروف برجسته لبه سوئدی مشکی صفحه : اکرولیک که اطراف آن توسط ماشین سی ان سی یک پله ایجاد میشود. لبه : آلومینیوم مات یا براق ویا خش دار از 3 سانتیمتر تا 9 سانتیمتر در رنگ های مختلف پشت کار : پی وی سی نور: اس ام دی دوازده ولت توضیحات : در صورتی که لبه اکرولیک پله نشود با گذشت زمان آلومینیوم لبه از صفحه جدا میشود. درکارخانه ما حروف با دستگاه تمام اتوماتیک شکل و فرم میگیرد. صفحه اصلی

صفحات مرتبط
حروف برجسته لاسوگاسی

حروف برجسته لاسوگاسی

حروف برجسته فلزی

حروف برجسته فلزی

حروف برجسته استیل

حروف برجسته استیل

حروف برجسته وکیوم

حروف برجسته وکیوم

حروف برجسته چلنیوم

حروف برجسته چلنیوم

حروف برجسته سفارشی

حروف برجسته سفارشی

حروف برجسته مینی لتر

حروف برجسته مینی لتر

حروف برجسته پلاستیک

حروف برجسته پلاستیک