تابلو حروف برجسته سه بعدی 3D

حروف برجسته سه بعدی زمانی استفاده میشود که ما به علت کوچک بودن و کم بودن قطر قلم با محدودیت ساخت مواجه هستیم.

تابلو حروف برجسته سه بعدی

نمونه کارهای تابلو حروف برجسته سه بعدی

0/5 (0 نظر)